Rekuperacja – co to jest?

Rekuperacja jest to częściowy odzysk ciepła, stosowany dla zwiększenia efektywności wentylacji pomieszczeń i zmniejszenia nakładów energii na chłodzenie w lato i na grzanie w okresie zimy. Dzieje się tak ponieważ przepływające cieplejsze powietrze może oddać swoje ciepło do powietrza zmniejszonego płynącego w odwrotną stronę. Czyli w lato zewnętrzna temperatura jest wysoka, więc zasysane powietrze jest ciepłe, a powietrze wewnątrz pomieszczenia jest chłodniejsze.
Jeżeli nie używamy rekuperacji, szybko wypchniemy z pomieszczenia chłodne powietrze, zastępując go ciepłym, a wtedy dla zapewnienia komfortu musimy szybko włączyć klimatyzację. Po zastosowaniu rekuperacji ciepłe powietrze zaciągane z zewnątrz odda część swojej energii cieplnej do powietrza wywiewanego z pomieszczenia, co spowoduje obniżenie temperatury nawiewu. Do procesu rekuperacji wykorzystuje się rekuperatory. Omówimy tu dwa podstawowe: krzyżowy i obrotowy.
Rekuperator krzyżowy - jest najprostszym i chyba najbardziej znanym rozwiązaniem. Świeże powietrze przechodząc przez rekuperator krzyżowy przekazuje lub odbiera ciepło od powietrza wyciąganego z wentylowanego pomieszczenia. Może tak się dziać, ponieważ rekuperator składa się z dużej ilości kanalików, którymi powietrze przepływa przekazując swoje ciepło, a jednocześnie nie następuje jego mieszanie.
Rekuperator obrotowy - jest to walec przez środek, którego biegnie mnóstwo małych prostych kanalików. Powierzchnia odbierająca ciepło cały czas się wolno obraca powodując naprzemienną zmianę położenia kanalików raz na powietrzu nawiewnym, a raz na powietrzu wyciągowym. Wydajność rekuperatora obrotowego jest większa niż krzyżowego, dlatego często jest wybierane to rozwiązanie.

Projekt i wykonanie Kompan.pl