Gwarancja Użytkownika Indywidualnego

Na zakupione urządzenia klimatyzacyjne wydajemy gwarancje zgodnie z umową zawartą z producentem.
Na urządzenia KAISAI oferujemy 3 letni okres gwarancyjny.
 

  • Wymiana części na nową, w ramach reklamacji w okresie gwarancyjnym, nie przedłuża gwarancji na całe urządzenie.
  • Użytkownik urządzenia klimatyzacyjnego zobowiązany jest do przestrzegania warunków gwarancji udzielanej przez producenta.
  • Użytkownik indywidualny musi pamiętać o regularnym zlecaniu autoryzowanym serwisantom konserwacji urządzenia minimum 2 razy w roku w okresie gwarancyjnym. Po tym okresie już sam podejmuje decyzję o częstotliwości wykonywania przeglądów.
  • Nie wolno też w żadnym wypadku dopuszczać do prac konserwacyjnych i napraw nieuprawnionych do tego osób. Autoryzowany Serwis jest w stanie zorientować się, o niefachowym naprawianiu urządzenia co grozi utratą gwarancji na urządzenie.
  • Reklamacja w okresie gwarancyjnym nie zostanie również uwzględniona w przypadku działań niezgodnych z instrukcją użytkownika.

Po zakończeniu okresu gwarancji Producenta, zachęcamy do podpisania umowy serwisowej, która może przedłużyć gwarancję nawet do 5 lat.

Projekt i wykonanie Kompan.pl