Administracja obiektem

Firma Klimago dokłada wszelkich starań aby pomóc Zleceniodawcy minimalizować koszty eksploatacji bieżącej w powierzonych lokalach. Jednocześnie naszym celem jest naprawa często wieloletnich zaniedbań amortyzacyjnych lokalu i wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań dających realne korzyści ekonomiczne.

Przed podjęciem się administracji obiektu zawsze zachęcamy do przeprowadzenia audytu technicznego lokalu. Po jego wykonaniu przygotowujemy obszerny raport stwierdzający faktyczny stan lokalu.
Przykładowy wycinek Raportu:

 

 

  Administracja obiektem obejmuje:

 • prowadzenie i aktualizację rejestru powierzonych lokali,
 • prowadzenie i aktualizację bieżącej dokumentacji technicznej,
 • przygotowywanie na życzenie Zleceniodawcy propozycji zmian i modyfikacji istniejących rozwiązań oraz nowych możliwych do zastosowania koncepcji,
 • dyspozycja 24h, kontakt bezpośredni nr alarmowy 24h
 • stałą współpracę z Właścicielami lub Zarządcami nieruchomości,
 • oraz wszelkie inne zadania powierzone nam w ramach umowy.

  Nadzór nad obiektem obejmuje:

 • kontrolę i przeglądy okresowe, sprawdzające stan techniczny lokalu/nieruchomości;
 • wezwanie pogotowia technicznego w przypadku poważnych awarii;
 • zapewnienie okresowych kontroli przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych, oraz ich bieżące naprawy;
 • zapewnienie okresowych kontroli instalacji klimatyzacji oraz jej bieżące naprawy;
 • pośrednie zapewnienie okresowych kontroli instalacji piorunochronnej, oraz jej bieżące naprawy;
 • zapewnienie okresowych kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych;
 • przeglądy instalacji centralnego ogrzewania (o ile jest);
 • zapewnienie pośredniego wykonywania napraw głównych bądź napraw bieżących;
 • asystę osoby z odpowiednimi kwalifikacjami


Projekt i wykonanie Kompan.pl