Przeglądy eksploatacyjne

Jeśli Twoja firma ceni sobie spokój i bezpieczeństwo,  jesteśmy w stanie to zapewnić. Zajmujemy się utrzymaniem technicznym obiektów.

Podpisując z nami umowę serwisową zyskujesz wiele korzyści. W ramach przeglądów eksploatacyjnych wykonujemy szereg świadczeń obejmujących poszczególne działy:


1. Instalacja elektryczna.
- bieżący przegląd instalacji elektrycznej oraz rozdzielni,
- wymiana źródeł światła ,
- wymiana uszkodzonych wyłączników, styczników, FR, zabezpieczeń itp.,
- wymiana uszkodzonych lamp,
- sprawdzenie poprawności działania rozdzielni elektrycznej i jej obsługi zgodnie
z procedurą zakładu energetycznego,
- lokalizacja i usuwanie usterek wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- wykonanie pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami zakończonych protokołem polegających m.in. na sprawdzeniu ciągłości przewodów uziemiających, pomiar ochrony przeciwporażeniowej, pomiary rezystancji izolacji przewodów, sprawdzenie stanu połączeń śrubowych w głównych torach prądowych, czyszczenie, smarowanie, regulacja oraz usunięcie zaistniałych usterek – wykonywanych z „automatu" bez wezwania zamawiającego.

2. Instalacja wodno – kanalizacyjna
- drobne prace serwisowe,
- udrażnianie toalet i umywalek,
- wymiana zaworów i uszczelek,
- wymiana uszkodzonych bojlerów, przepływowych podgrzewaczy wody, dozowników mydła, suszarek itp..


3. Drzwi ( nie dotyczy pożarowych)
- drobne naprawy (wymiana klamki, zamka, regulacja samozamykaczy itp.).


4. Klimatyzacja i wentylacja

- wszystkie prace obejmujące montaż, serwis, naprawy i modernizacje.


5. Drobne prace malarsko – remontowe
- wykonywanie drobnych prac ogólnobudowlanych (np. uzupełnianie tynkiem gipsowym ubytków powstałych w skutek eksploatacji obiektu,
- podklejanie wykładzin,
- uzupełnianie wykruszonych fug w posadzkach i ścianach,
- podklejanie płytek ceramicznych,
- wykonywanie drobnych prac malarskich,


6. Pozostałe urządzenia.
- rolety,
- bramki,
- system zliczania osób,
- telewizja cctv,
- urządzenia i sieci komputerowe,
- neony,.

Dodatkowe korzyści z podpisania umowy serwisowej:
- my pamiętamy o terminach przeglądu i dokonujemy wszelkich formalności administracyjnych;
- regularne dokonywanie przeglądu technicznego to obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń,
- określony czas reakcji na zgłoszone problemy.

 

Projekt i wykonanie Kompan.pl