Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna 
Informujemy, że: zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(dalej: RODO)
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji usług jest Klimago Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trakt Lubelski 1/3 w Warszawie, 04-870, adres e-mail: biuro@klimago.pl
2. Klimago Sp. Z o.o. posiada Inspektora Ochrony Danych, który pomoże Pani/Panu we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszyskie pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Kontakt z insektorem jest możliwy pod adresem e-mail: ido@klimago.pl
3. Celem zbierania danych jest realizowanie usług zgodnie z profilem działalności firmy Klimago. Sp z o.o.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do procesu realizowania zapisów umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, lub przez okres wynikający z przepisów prawa. 

Projekt i wykonanie Kompan.pl